Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Kultura i sport Koła Gospodyń Wiejskich Koło Gospodyń Wiejskich w Tuszowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Tuszowie

Zespół śpiewaczy z Tuszowa - powstał w 1977 r. wyłoniony z grupy aktywnie działającego od 1959 r. KGW. Funkcję kierowniczą sprawuje w nim od początku Aleksandra Bogut. Zespół opracowując własne źródłowe pieśni wielokrotnie reprezentował województwo lubelskie na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym zdobywając: w 1988 r. III nagrodę, natomiast w 1997 r. – I nagrodę. Czerpiąc z miejscowych tradycji opracowywał także teatralne widowiska obrzędowe weselne: „Oczepiny”, „Wicie rózgi”, „Wesele” oraz bożonarodzeniowe: „Szopka” i „Herody”. W tych scenicznych opracowaniach zespół zapraszał do udziału także młodzież. Widowiska te wielokrotnie prezentowane były publiczności nie tylko w gminie Jabłonna ale także na wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wiejskich Obrzędy i zwyczaje ludowe w scenicznym opracowaniu w Nałęczowie, czy międzypowiatowym spotkaniu zespołów obrzędowych i teatrów – w pobliskich Piotrowicach. Z widowiskiem „Wianki” zespół uczestniczył w Międzywojewódzkim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie w 2001 r. Ten niezwykle aktywny zespół tworzyły przez lata, uhonorowane przy kolejnych, uroczyście świętowanych jubileuszach śpiewaczki: Aleksandra Bogut, Halina Prus, Bronisława Madej, Stefania Zając, Krystyna Klimek, Alicja Skrzypek, Genowefa Zając, Janina Leżańska, Aleksandra Sobieś i Czesława Tracz. Zespół wyróżniony został licznymi nagrodami, w tym najcenniejszą – nagrodą Ministra Kultury i Sztuki w 1996 r.